Slide 1
Doporučené návštěvní hodiny
Image is not available

Po - Pá: 13:00 - 17:00
So, Ne, svátky: 9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00

Slide 2
Doporučené návštěvní hodiny
Image is not available

Po - Pá: 13:00 - 17:00
So, Ne, svátky: 9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00

Slide 6
Slide 9
Slide 8
Slide 5
Slide 6
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Arteterapie

Arteterapie je terapeutickou technikou záměrně využívající výtvarných aktivit v procesu léčby. Pracuje zejména s tvorbou a reflexí vzniklého produktu, cílem zde není vytvoření uměleckého díla, ale prostřednictvím sebevyjádření, prožití komunikace a následným zpracováním vynořujících se obsahů dosáhnout odstranění nebo zmírnění pacientových obtíží.

V prvém plánu umožňuje arteterapie abreakci, když přispívá k uvolnění nahromaděné tenze a potlačovaných emocí, v druhém pak nabízí možnost sebereflexe a transformace osobnosti, projevující se v opuštění nevyhovujících vzorců chování a jednání.

Arteterapie má dvě základní oblasti využití:

  • terapeutickou, využívající výtvarných aktivit ke skupinové interakci, navázání kontaktu, verbální komunikaci, relaxaci, redukci napětí (úzkosti i strachu), rozvoji empatie, potencování kreativity, sebepoznání,.....
  • diagnostickou, odrážející aktuální psychický stav jedince. Určitou diagnostickou hodnotu má každý výtvarný projev, odrážející úroveň jemné motoriky, percepčních schopností, schopnost analýzy a syntézy.

Jako neverbální technika, pracující s obrazem, dovoluje jedinci vyjádřit a zašifrovat do výtvarného produktu taková sdělení, jejichž slovní podoba by pro něj mohla být více zraňující. Klient se může v symbolu, obrazu, do něhož se ukrývá a v němž může vyjádřit svoji bolest, cítit se bezpečněji - předpokládá jeho obtížnější dešifraci, zároveň však touží ventilovat nepříjemné obsahy a dosáhnout tak jistého uvolnění. Tímto momentem může být připravena půda pro pozdější verbální komunikaci mezi ním a terapeutem.

V širším slova smyslu lze pod arteterapii zařadit i rehabilitační působení uměleckých děl a návštěvy kulturních akcí, tzv. receptivní arteterapie, mající pro jedince motivační a resocializační význam.

V psychiatrické nemocnici v Dobřanech patří arteterapie již řadu let mezi komplementární formy léčby, která je využívána zejména pacienty psychotickými, s poruchami osobnosti a závislými, své místo má i na dětském oddělení. Je nabízena v individuální a skupinové formě. Pro potřeby arteterapie zde byl před několika lety vybudován moderní ateliér, plně uspokojující nároky pacientů. Aktivity arteterapie přesahují areál nemocnice, jedná se o spolupráci s různými organizacemi, především s uměleckými galeriemi a farmaceutickými firmami. Od roku 1993 jsou prezentovány každé dva roky práce pacientů na výstavách s názvem „Cesty", s cílem seznámit veřejnost s problematikou fenoménu světa duševně nemocných.

Kontakty

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní 341
334 41, Dobřany

Spojovatelka tel.: 377 813 112
ID datové schránky: 4k429ud

IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792