Slide 1
Doporučené návštěvní hodiny
Image is not available

Po - Pá: 13:00 - 17:00
So, Ne, svátky: 9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00

Slide 2
Doporučené návštěvní hodiny
Image is not available

Po - Pá: 13:00 - 17:00
So, Ne, svátky: 9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00

Slide 6
Slide 9
Slide 8
Slide 5
Slide 6
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Ergoterapie

Ergoterapie je specifická zdravotnická profese: je založena na předpokladu, že zapojení člověka do cílené a smysluplné činnosti podporuje jeho mentální a fyzické funkce, celkovou pohodu a vede ke zlepšení zdravotního stavu.

Cílem ergoterapie je dosáhnout maximální soběstačnosti jedince v domácím, pracovním a sociálním prostředí, zvýšit kvalitu života jedince a umožnit jedinci vést nezávislý a plnohodnotný život ve společnosti, pokud je to možné. S pacienty vypracováváme individuální ergoterapeutický plán, který se pak snažíme naplňovat - usilujeme o dosažení soběstačnosti, zvýšení aktivity, posílení vytrvalosti, nabytí nových dovedností, resocializace (opětovné vpravení se do patřičných sociálních rolí). K cílům řadíme zejména přiměřenou péči o sebe, aktivní zaměstnání, strukturaci a realizování volnočasových aktivit. Pro různé ergoterapeutické cíle jsou k dispozici různé techniky a materiály.

V nemocnici máme centrální ergoterapii - Chráněné terapeutické dílny, které navštěvují klienti všech oddělení, kteří jsou samostatní a neohrožují sebe ani své okolí. Těmto klientům je nabízena široká škála aktivit. K dispozici jsou dílny – keramická, košíkářská, truhlářská, šicí, dále je možné si vyzkoušet výrobu mýdel, svíček, techniku enkaustiky či tkaní na tkalcovském stavu. K tréninku kognitivních funkcí využíváme různé kvízy, testy, křížovky a k relaxaci antistresové omalovánky a mandaly. Díky rozmanité nabídce činností, má každý pacient možnost výběru nejvhodnější aktivity. V budově CHTD je zřízena cvičná kuchyňka a cvičná prádelna. V letních měsících pořádáme grilování pro jednotlivá oddělení. Ergoterapeutky dále zajišťují ergoterapii na jednotlivých odděleních u pacientů, kteří z nějakého důvodu (neuspokojivý psychický stav, ztížená mobilita, apod.) nemohou oddělení opustit. Mezi techniky, prováděné na odděleních, patří procvičování kognitivních funkcí, práce s papírem, tvorba z keramické hlíny, techniky decoupage a enkaustika, pletení košíků a ruční práce. Mimo oddělení probíhá v rámci resocializace vaření ve cvičné kuchyňce, praní ve cvičné prádelně a v letních měsících grilování. K dalším nabízeným aktivitám terapie patří práce v parku, květinářství a zahradnictví.

Nedílnou součástí Chráněných terapeutických dílen je i muzikoterapie. Muzikoterapie je terapeutický přístup, který využívá jak působení hudby (receptivní muzikoterapie), tak i proces při vytváření hudby a zvuků (aktivní muzikoterapie). Muzikoterapeutky provádí relaxace, zpívané a další muzikoterapeutické techniky a činnosti v budově CHTD a dále pak individuálně na jednotlivých odděleních.

Pořádáme také tradiční vánoční prodeje, velikonoční jarmarky a další kulturní akce pro pacienty.

Chráněné terapeutické dílny spolupracují s Klinikou dětské hematologie a onkologie FN Motol. Vyrábíme společně s pacienty textilní a dřevěné hračky.

Jsme též zapojeni do projektů „Mámy pro mámy“ a „Chobotničky pro kulíšky“, které pořádá nestátní nezisková organizace Nedoklubko. V rámci projektů vyrábíme háčkované chobotničky a soupravy ponožek a čepiček pro předčasně narozené děti.

Ergoterapie na odděleních gerontopsychiatrie je primárně cílená na léčebnou výchovu k soběstačnosti - na posilování a udržení běžných denních činností a trénink kognitivních funkcí. Nedílnou součástí je i kondiční ergoterapie se snahou aktivizovat jedince a podporovat jeho duševní pohodu pomocí smysluplné aktivity. V letních měsících pořádáme společná venkovní setkání spojená s grilováním a zpívanou.
Součástí je i muzikoterapie, která je na odděleních gerontopsychiatrie velmi žádaná.

Ergoterapie na oddělení 3

Ergoterapie na oddělení 4, 5

Ergoterapie na oddělení 6

Ergoterapie na oddělení 16, 17

Ergoterapie na oddělení 31

Kontakty

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní 341
334 41, Dobřany

Spojovatelka tel.: 377 813 112
ID datové schránky: 4k429ud

IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792