Slide 1
Doporučené návštěvní hodiny
Image is not available

Po - Pá: 13:00 - 17:00
So, Ne, svátky: 9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00

Slide 2
Doporučené návštěvní hodiny
Image is not available

Po - Pá: 13:00 - 17:00
So, Ne, svátky: 9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00

Slide 6
Slide 9
Slide 8
Slide 5
Slide 6
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Lůžková péče

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech poskytuje lůžkovou péči na odděleních akutní psychiatrické péče, následné psychiatrické péče a následné dlouhodobé psychiatrické péče. Dále se zde nachází specializované oddělení pedopsychiatrie (pacienti předškolního věku, mladšího školního věku, staršího školního věku, dorostového věku), gerontopsychiatrie (pacienti vyššího věku), oddělení pro léčby závislostí (adiktologie), sexuologické léčby, oddělení pro výkon ochranných léčeb a oddělení somatická pro psychicky léčené pacienty.

Primariáty

Aktuální kontakty na jednotlivé primariáty a oddělení naleznete v sekci KONTAKTY.

Primář: MUDr. Igor Průša    

Oddělení 8

uzavřené oddělení pro doléčování odeznělých akutních psychotických stavů mužů. Celková kapacita 44 lůžek. Kromě farmakoterapie jsou zde uplatňovány i další formy psychiatrické léčby (ergoterapie, arteterapie, skupinová psychoterapie).

Oddělení 9

otevřené oddělení pro doléčování odeznělých akutních psychotických stavů mužů. Kapacita 47 lůžek. Kromě farmakoterapie jsou užívány všechny dostupné formy psychiatrické rehabilitace (ergoterapie, arteterapie, komunity, skupinová psychoterapie).


Psychoterapie a arteterapie pro pacienty

Psychoterapie dospělých klientů probíhá napříč nejrůznějšími odděleními. Nabízíme individuální i skupinovou terapii; podpůrnou terapii pacientů i jejich rodin, edukaci o psychických nemocech, kognitivní trénink, pracovní terapie, arteterapie, muzikoterapie, nácvik nových strategií zvládání stresových situací a sociálních dovedností.

Nedílnou součástí je návazná péče a spolupráce s dalšími odbornými organizacemi: Fokus, Lomikámen, Ledovec, Člověk v tísni. Následnou péči zajišťujeme i v rámci psychiatrické a psychologické ambulance.
Široké uplatnění pro psychology nabízí i práce na dětském oddělení, kde jsou hospitalizovány děti v rozmezí předškolního věku až adolescence. Potíže našich pacientů pokrývají téměř celé spektrum dětské psychiatrie, včetně psychotických onemocnění v dětství. K odborné diagnostice je k dispozici kompletní soubor dětských psychodiagnostických metod.

Ateliér arteterapie nabízí v rámci komplexní psychosociální rehabilitace psychoterapeuticky nasměrované výtvarné aktivity. Výtvarná tvorba zde ovšem není zaměřena na výkon a efekt, ale naopak svým hrovým charakterem a symbolickou povahou komunikace napomáhá ke zvýšení schopnosti soustředění, relaxaci, redukci napětí, rozvoji empatie, potencování kreativity, takže se podílí na přeladění psychického stavu klienta, uvolnění tenze. Následná reflexe výtvarného artefaktu s terapeutem otevírá cestu k sebepoznání, opuštění nevyhovujících vzorců chování, a tak přispívá odstranění nebo zmírnění pacientových obtíží. Vedle vlastní aktivní tvorby klienta je možné zařadit i tzv. receptivní arteterapii v podobě vnímání uměleckých děl a návštěv kulturních akcí. Terapeutický efekt individuální a skupinové arteterapie doplňují diagnostické možnosti, díky nimž lze získat informace o aktuálním psychickém stavu klienta i o jeho osobnosti.

V Psychiatrické nemocnici v Dobřanech náleží arteterapie již řadu let mezi komplementární formy léčby zejména pro pacienty s diagnózami poruch nálad, psychóz, poruch osobnosti, závislostmi. Své místo má i na dětském oddělení. Klienti mají pro individuální a skupinovou arteterapii k dispozici moderní, funkční ateliér. Skupinovou arteterapii poskytují terapeuti také přímo na řadě oddělení.

V rámci snah o destigmatizaci psychiatrických pacientů pořádá od roku 1993 ateliér arteterapie mimo areál nemocnice pravidelně každé dva roky výstavy prací klientů s názvem „Cesty“. Připravuje také projekty 3xARTE zacílené na bourání bariér mezi světem zdravých a světem duševně nemocných, kde vystavují společně, bok po boku klienti, lékaři a terapeuti.

V R klubu jsou nabízeny relaxační cvičení, jóga, a další techniky, které završují komplexní psychologickou péči o pacienty.

Kontakty

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní 341
334 41, Dobřany

Spojovatelka tel.: 377 813 112
ID datové schránky: 4k429ud

IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792