Slide 1
Doporučené návštěvní hodiny
Image is not available

Po - Pá: 13:00 - 17:00
So, Ne, svátky: 9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00

Slide 2
Doporučené návštěvní hodiny
Image is not available

Po - Pá: 13:00 - 17:00
So, Ne, svátky: 9:00 - 11:00, 13:00 - 17:00

Slide 6
Slide 9
Slide 8
Slide 5
Slide 6
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow

Informace

  Ochrana osobních údajů

  Ochrana osobních údajů - kamerové systémy

  Postup pro vyřizování stížností

  Postup pro vyřizování stížností - příloha

  Postup při pořizování kopií a nahlížení do zdravotní dokumentace

  Žádost o nahlížení do zdravotní dokumentace

  Žádost o nahlížení do zdravotní dokumentace jiné osoby

  Žádost o kopii své zdravotnické dokumentace

  Žádost o kopii zdravotnické dokumentace jiné osoby

  Souhlas pacienta s nahlížením do zdravotní dokumentace, pořizování výpisů nebo kopií a s poskytováním informací o jeho zdravotním stavu

  Čestné prohlášení

  Program podpory zdraví a prevence nemocí v PNvD

Informované souhlasy používané v PNvD

Podmínky uzavírání smluv

Smlouvy uzavírané Psychiatrickou nemocnicí v Dobřanech (dále jen „PND“) musí být uzavřeny výlučně písemnou formou, za kterou se pro účely tohoto oznámení rozumí písemná listinná podoba (aplikace § 562 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je vyloučena) a dosažením úplné shody o celém obsahu smlouvy a všech náležitostech. Uzavření smlouvy jinou než písemnou formou dle předešlé věty není platné a účinné. Jakékoliv písemné potvrzení ústního jednání nemá účinky potvrzení smlouvy uzavřené jinou než písemnou formou.

Odesílatel a PND si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu; vylučuje též přijetí jakékoliv nabídky ze strany adresáta s jakýmkoliv dodatkem či odchylkou; vylučuje dále přijetí jakékoli nabídky pouze konkludentně, tedy pouhým chováním jakékoli smluvní strany, zejména poskytnutím plnění či jeho přijetím. PND při uzavření smlouvy postupuje v souladu s interními předpisy organizace, tzn. zejména, smlouva musí být v rámci PND odsouhlasena/schválena příslušnými vedoucími zaměstnanci/orgány. Jakékoli dohody zástupců stran vedoucí k vyjednání náležitostí smlouvy, musí být v rámci PND odsouhlaseny/schváleny příslušnými vedoucími zaměstnanci/orgány, kteří si vyhrazují právo navržené znění smlouvy neodsouhlasit/neschválit, PND je v takovém případě oprávněna ukončit z tohoto důvodu jednání o uzavření smlouvy. Okruh osob oprávněných zavazovat a uzavírat smlouvy v zastoupení PND je upraven v interních předpisech (které lze na vyžádání poskytnout); v zastoupení PND jednají též osoby k tomu písemně pověřené v souladu s interními předpisy organizace. Výše uvedené se vztahuje i na změnu smlouvy.

Postup při poskytnutí daru

Naše nemocnice si zakládá na poskytování kvalifikované a kvalitní zdravotní péče všem hospitalizovaným klientům. Pokud jste byli Vy, či Vaši blízcí spokojeni s péčí v naší nemocnici během hospitalizace, či jen chcete pomoci se zlepšením péči či prostředí nemocnice, neváhejte nás kontaktovat.

Dárcem může být jak fyzická či právnická osoba a dar zle poskytnout finanční i nefinanční (věcný). Finanční dary je možné poskytnout v podobě hotovosti do pokladny nemocnice či převodem na bankovní účet nemocnice.

V darovací smlouvě lze uvést konkrétní oddělení, pro které je dar určený, případně lze dar věnovat pro celou nemocnici. Vedení nemocnice Vás však ujišťuje, že dary budou vždy využity pro zlepšení péče o klienty a nebude zneužit k jiným účelům.

V souladu se zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu ve znění pozdějších předpisů (§ 15 odst. 1 u fyzických osob a § 20 odst. 8 u právnických osob) si o darovanou částku můžete snížit základ daně z příjmu.

Pro poskytnutí daru se můžete obrátit na staniční sestru oddělení či na sekretariát ředitele (Mgr. Markéta Česalová – 377 813 400, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.). Ti s Vámi sepíší darovací smlouvu a pomohou s dotazy.

V případě hotovostního daru bude připravena darovací smlouva ve dvou vyhotoveních, na finanční účtárně Vám vystaví příjmový pokladní doklad a peníze budou nakonec vloženy do pokladny nemocnice v hlavní administrativní budově nemocnice (naproti vrátnici). Jeden výtisk smlouvy Vám bude po podepsání ředitelem nemocnice odeslán doporučeně na adresu Vašeho bydliště.

V případě bezhotovostního daru lze finanční obnos zaslat převodem na bankovní účet Psychiatrické nemocnice v Dobřanech, jež je veden u České národní banky. č.ú. 10006-7633361/0710 a to na základě uzavřené písemné darovací smlouvy. Vyplněnou a Vámi podepsanou smlouvu ve dvou vyhotoveních pošlete prosím na adresu: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech – sekretariát ředitele, Ústavní ul., 334 41 Dobřany. Po podpisu smlouvy ze strany nemocnice Vám bude jeden výtisk zaslán doporučeným dopisem zpět na adresu Vašeho bydliště. V případě, že disponujete elektronickým podpisem a datovou schránkou, lze zaslat darovací smlouvu i touto cestou.

Věcný dar lze poskytnout po domluvě s oddělením. Postup poté bude podobný jako v případě hotovostního daru. Po sepsání a podepsání smlouvy bude dar předán na příslušné oddělení.

Všem našim dárcům za poskytnuté dary děkujeme a velice si vážíme jejich pomoci.  

  Darovací smlouva - fyzická osoba - bezhotovostní dar

  Darovací smlouva - fyzická osoba - hotovostní dar

  Darovací smlouva - fyzická osoba - věcný dar

  Darovací smlouva - právnická osoba - bezhotovostní dar

  Darovací smlouva - právnická osoba - hotovostní dar

  Darovací smlouva - právnická osoba - věcný dar

Kontakty

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech
Ústavní 341
334 41, Dobřany

Spojovatelka tel.: 377 813 112
ID datové schránky: 4k429ud

IČ: 00669792
DIČ: CZ00669792